Telif Hakkı

İşbu internet sitesi ve bu sitede yer alan tüm içerik, bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ve bunların üzerindeki ticari isim ve ticaret unvanı gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı cavainsaat.com.'ye aittir.

Kullanıcılar sitede yer alan bilgileri sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilecek olup cavainsaat.com'nin önceden yazılı izni alınmaksızın bu bilgiler kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez.

 Bu sitede yer alan bilgilerin gözden geçirilmesi, değiştirilmesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak, cavainsaat.com. bu sitede yer alan her türlü bilgiyi, içeriği önceden bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirmeye, düzeltmeye ve çıkarmaya tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Hiçbir üçüncü şahıs ya da kurum cavainsaat.com.'den önceden yazılı bir muvafakat almadan bu siteye bağlantı sağlama yetkisi yoktur.

cavainsaat.com, sitede yer alan bilgilerin doğru ve güncel bilgiler olması için elinden gelen makul çabayı sarf etmektedir. Bununla birlikte cavainsaat.com hiçbir koşulda, Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; gözden geçirmesinde gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten, sitede yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı ötürü sorumlu değildir.

cavainsaat.com web sitesinin yayınlanması, sadece tanıtım ve bilgilendirme amacı ile sınırlı olup, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Site içersindeki bilgileri; bundan yararlanmak isteyenler için, hiçbir şekilde öngörülen sigorta teminatına ilişkin poliçenin genel ve özel şartları ve eklerinde yer almadıkça bir hak veya cavainsaat.com için bir taahhüt içermez; poliçe sahipleri için ise, sahip oldukları sigorta poliçe ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların değiştirilmesi, genişletilmesi veya kaldırılması anlamını taşımaz. cavainsaat.com. üçüncü şahıslar tarafından idare edilen bağlantılı internet siteleri içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Veri gizliliği ve Güvenlik Politikası işbu siteye erişim yapan tüm ziyaretçilerimizi ilgilendirmektedir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilginin herhangi bir şekilde tahrif edilmesi, değiştirmesi, kopyalanması, izinsiz kullanılması halinde cavainsaat.com'nin hukuki ve cezai tatbikata başvurma hakkı saklıdır.